Mowa

Słuszna mowa oznacza: nie kłamać, nie obmawiać, nie używać pustych słów
i nie paplać bez sensu. Przynajmniej tak uważał Budda Siakjamuni, który słuszną mowę uważał za tak istotną, że zdecydował się na umieszczenie jej wśród najważniejszych zasad lub zaleceń (Szlachetna Ośmioraka Ścieżka), które scalały jego filozofię.

Głównym celem mowy powinno być przynoszenie pożytku innym i to jest właśnie najważniejsza idea przyświęcająca #DobryPodcast, którego odcinki możesz przesłuchać poniżej.